Opće informacije

Organizator:

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo

Sekcija za kataraktu i refraktivnu kirurgiju

Šubićeva 9, 10000 Zagreb

Tehnički organizator:

B.T.M. Global d.o.o.

Gradišćanska 32, HR-10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 1 7888 371

OIB: 60782317916

IBAN: HR8924020061100879750

 

Kontakt

Nataša Basta info@btmglobal.hr

Bruno Ravlić  bruno@btmglobal.hr