Opće informacije

 

Mjesto događanja

 

Park Plaza Histria
Smareglina ulica 3, 52100 Pula

Hrvatska

 

Organizator:

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo

Šubićeva 9, 10000 Zagreb

 

Rok za prijavu radova:

Krajnji rok za prijavu: 8. ožujka 2020.

Prijava radova na web stranici HOOD-a: www.hood.com.hr

 

Trajanje prezentacije / Presentation

Pozvano predavanje / Invited lecture: 15 min
Mladi u oftalmologiji / Young Ophthalmologists: 3 min

Referat / Presentation: 7 min
Slobodne teme / Free Topics: 3 min

Preliminarni program kongresa

 

 

Četvrtak, 14. svibnja 2019.

12:00 – 17:00 Mladi u oftalmologiji / Young ophthalmologist session

17:00 – 19:00 Dječja oftalmologija / Pediatric ophthalmology

 

 

Petak, 15. svibnja 2019.

 

09:00 – 11:00 Glaukom / Glaucoma

11:00 – 15:00 Mrežnica / Retina

15:00 – 16:00 Uvea / Uvea

16:00 – 17:00 Neurooftalmologija / Neuroophthalmology

17:00 – 18:00 Kontaktne leće / Contact Lenses

 

 

Subota, 16. svibnja 2019.

 

08:30 – 10:30 Plastika, Orbita / Plastic, Orbita

11:00 – 17:00 Katarakta i refraktivna kirurgija / Cataract and refractive

                         surgery

17:00 – 18:00 Izvješće o radu Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog

                         društva

                         Report on the work of Croatian ophthalmological and    

                         optometric society

                        

                         prof.dr.sc. Tomislav Jukić

 

Tehnički organizator:

B.T.M. Global d.o.o.

Gradišćanska 32, HR-10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 1 7888 371

OIB: 60782317916

IBAN: HR8924020061100879750

 

Kontakt

Nataša Basta info@btmglobal.hr

Bruno Ravlić  bruno@btmglobal.hr