Informacije o kongresu:

Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian Ophthalmological and Optometric Society of the Croatian Medical Association

Službeni jezik kongresa / Official language of the Congress

Hrvatski i Engleski / Croatian and English

Mjesto događanja

 

Park Plaza Histria
Smareglina ulica 3, 52100 Pula

Hrvatska

Tehnički organizator:

B.T.M. Global d.o.o.

Gradišćanska 32, HR-10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 1 7888 371

OIB: 60782317916

IBAN: HR8924020061100879750

Kontakt:

Nataša Basta info@btmglobal.hr

Bruno Ravlić bruno@btmglobal.hr

© 2019 Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo - BTM Global