19. Kongres Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog  društva

Informacije o kongresu:

Tehnički organizator:

B.T.M. Global d.o.o.

Gradišćanska 32, HR-10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 1 7888 371

OIB: 60782317916

IBAN: HR8924020061100879750

Kontakt:

Nataša Basta info@btmglobal.hr

Bruno Ravlić bruno@btmglobal.hr

© 2019 Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo - BTM Global