Informacije o kongresu:

Poštovani,

 

sukladno najnovijim uputama kriznog stożera Ministarstva zdravsta RH i Nacionalnog kriznog stożera o zabrani skupova u zatvorenom prostoru za više od 100 ljudi te s obzirom da se  Kongres trebao održati u trenutno najugrożenijem području Hrvatske, Upravni odbor je donio odluku da se 20. kongres HOOD-a u Puli, 14. -17. svibnja odgađa. 

 

Prof. dr. sc. Tomislav Jukić

 

Predsjednik Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva

Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian Ophthalmological and Optometric Society of the Croatian Medical Association

Službeni jezik kongresa / Official language of the Congress

Hrvatski i Engleski / Croatian and English

Mjesto događanja

 

Park Plaza Histria
Smareglina ulica 3, 52100 Pula

Hrvatska

Tehnički organizator:

B.T.M. Global d.o.o.

Gradišćanska 32, HR-10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 1 7888 371

OIB: 60782317916

IBAN: HR8924020061100879750

Kontakt:

Nataša Basta info@btmglobal.hr

Bruno Ravlić bruno@btmglobal.hr

© 2020 Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo - BTM Global - Gradišćanska ulica 32 - Zagreb - Croatia - info@btmglobal.hr