Temeljni tečaj o uveitisu (Basic uveitis course)

Poštovane kolege, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za očne bolesti, Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta, KBC Zagreb, Sekcija za uveu Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva organiziraju Poslijediplomski tečaj I kategorije „Temeljni tečaj o uveitisu (Basic uveitis course). Tečaj će obuhvatiti teorijska i praktična znanja o velikoj i heterogenoj skupini bolesti koju karakterizira intraokularna inflamacija, a jednim imenom je nazvana uveitis. Na Tečaju sudjeluju domaći i strani predavači koji se bave problematikom uveitisa, ali i predavači drugih specijalnosti koji se bave bolestima u kojima je uveitis dio klini

Temeljni tečaj o uveitisu (Basic uveitis course)

Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu, KBC Zagreb, Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta, Sekcija za uveu Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva organiziraju poslijediplomski tečaj I kategorije : Temeljni tečaj o uveitisu (Basic uveitis course) Voditelji tečaja: prof.dr.sc. Nenad Vukojević, prof.dr.sc.Tomislav Jukić Vrijeme održavanja: 15. i 16. lipnja 2018. Prijave tečaja na e-mail: uveitis.tecaj@gmail.com

Nedavo objavljeni
Arhiva
Prati nas
  • Facebook Basic Square

© 2020 Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo - BTM Global - Gradišćanska ulica 32 - Zagreb - Croatia - info@btmglobal.hr