HOOD ZAGREB 2021 – kopija.png

Preliminarni program kongresa

 

 

Četvrtak, 9. rujna 2021.

14:00 – 16:00 Mladi u oftalmologiji / Young ophthalmologist session

17:00 – 19:00 Dječja oftalmologija / Pediatric ophthalmology

 

 

Petak, 10. rujna 2021.

 

09:00 – 11:00 Glaukom / Glaucoma

11:00 – 14:00 Mrežnica / Retina

15:00 – 16:00 Uvea / Uvea

16:00 – 17:00 Neurooftalmologija / Neuroophthalmology

17:00 – 18:00 Kontaktne leće / Contact Lenses

 

 

Subota, 11. rujna 2021.

 

09:00 – 11:00 Plastika, Orbita / Plastic, Orbita

11:00 – 14:00 Katarakta i refraktivna kirurgija / Cataract and refractive

                         surgery

15:00 – 17:00 Katarakta i refraktivna kirurgija / Cataract and refractive

                         surgery

HOOD ZAGREB 2021 (3).png