Preliminarni program kongresa

 

 

Četvrtak, 14. svibnja 2020.

12:00 – 17:00 Mladi u oftalmologiji / Young ophthalmologist session

17:00 – 19:00 Dječja oftalmologija / Pediatric ophthalmology

 

 

Petak, 15. svibnja 2020.

 

09:00 – 11:00 Glaukom / Glaucoma

11:00 – 15:00 Mrežnica / Retina

15:00 – 16:00 Uvea / Uvea

16:00 – 17:00 Neurooftalmologija / Neuroophthalmology

17:00 – 18:00 Kontaktne leće / Contact Lenses

 

 

Subota, 16. svibnja 2020.

 

08:30 – 10:30 Plastika, Orbita / Plastic, Orbita

11:00 – 17:00 Katarakta i refraktivna kirurgija / Cataract and refractive surgery

17:00 – 18:00 Izvješće o radu Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva

                         Report on the work of Croatian ophthalmological and optometric society

                         prof.dr.sc. Tomislav Jukić