top of page
TABLICA KOTIZACIJE 2022.png

Kotizacija za 21. Kongres Hrvatskog oftalmološkoga i optometrijskog društva uključuje: sudjelovanje na znanstvenom programu, kongresne materijale, pauze za kavu i svečanu večeru.

Bodove prema pravilniku povjerenstva za trajno usavršavanje Hrvatske liječničke komore.

 

Navedene cijene su u kunama i uključuju PDV. 

bottom of page