top of page
Nedavno objavljeni

Proslava 50 godina rada Kabineta za glaukom Klinike za očne bolesti pri KB «Sestre milosrdnice«


Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko oftalmološko društvo

Sekcija za glaukom

SVJETSKI DAN GLAUKOMA

Zagreb , 06. ožujka 2008. godine Multimedijska dvorana KB «Sestre milosrdnice» Zagreb, Vinogradska cesta 29 www.kbsm.hr/hod

Cijenjene kolegice i kolege,

Budući je glaukom jedan od vodećih uzroka sljepoće u svijetu, inicijativom Svjetskog glaukomskog udruženja i svjetskog udruženja glaukomskih bolesnika 06.03.2008.godine je odabran kao prvi svjetski dan posvećen glaukomu.

Prema preporukama svjetskog glaukomskog udruženja i nacionalnih glaukomskih udruženja diljem svijeta taj dan će se obilježiti na način koji će upozoriti svekoliku javnost na glaukomsku bolest kao jednu od najvažnijih uzroka sljepoće i slabovidnosti u zemljama razvijenog svijeta. Sekcija za glaukom HOD-a odlučila je taj dan obilježiti organizacijom simpozija posvećenog glaukomskoj bolesti gdje će predavači biti eminentni stručnjaci iz područja glaukoma. Kako bi se čitava javnost i građanstvo upozorilo na važnost ranog otkrivanja i pravilnog liječenja bolesti na simpozij će biti pozvani i predstavnici medija koji će prenijeti određene poruke javnosti. Isto tako za građane taj dan će biti otvorene posebne ambulante gdje će se cijeli dan moći kontrolirati očni tlak koji je jedan od najvažnijih uzroka glaukoma.

Obzirom da je Klinici za očne bolesti KB «Sestre milosrdnice» dodijeljen naslov Referentnog centra za glaukom Ministarstva zdravstva i Socijalne skrbi Republike Hrvatske to će biti prigoda da se on svečano otvori, te da se istovremeno osvrnemo i na rad kabineta za glaukom koji se tom bolešću isključivo bavi zadnjih 50 godina. Simpozij će završiti godišnjim sastankom sekcije na kome će biti izabrano novo čelništvo glaukomske sekcije.

Predsjednik sekcije za glaukom Hrvatskog oftalmološkog društva:

Prof.dr.sc.Zdravko Mandić

Organizacijski odbor: Prof.dr.sc.Zdravko Mandić, Prof.dr.sc.Lovre Bojić, Doc.dr.sc.Smiljka Popović-Suić, Prof.dr.sc. Renata Iveković, Mr.sc.dr. Dean Šarić, Prim.dr.sc. Katia Novak-Lauš, Mr.sc.dr.Mia Zorić-Geber, dr. Jelena Škunca Herman, dr.Ognjen Zrinšćak

PROGRAM STRUČNIH PREDAVANJA

11,00 -11,10

Prof.dr.sc.Zdravko Mandić: Klinika za očne bolesti KB «Sestre milosrdnice», Zagreb

Pozdravna riječ Uvodno predavanje-povodom prvog svjetskog dana o glaukomu

11,10-11,25

Prim.dr.Jadranka Koršić: Klinika za očne bolesti KB «Sestre milosrdnice», Zagreb

50 godina Kabineta za glaukom Kliničke Bolnice «Sestre milosrdnice«

11,25-11,40

Prim.dr.sc.Katia Novak-Lauš ; Mr.sc.dr.Mia Zorić-Geber: Klinika za očne bolesti KB «Sestre milosrdnice» Zagreb

Referentni centar za glaukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH (prikaz filma)

11,40-12,00 PAUZA

12,00-12,15

Prof.dr.sc. Vjekoslav Dorn : Medicinski fakultet Osijek, Osijek Glaukom u povijesti

12,15-12,30

Prof.dr.sc. Lovro Bojić : Klinika za očne bolesti KBC » Split» ,Split Glaukom i kardiovaskularne bolesti

12,30-12,45

Doc.dr.sc. Smiljka Popović-Suić: Klinika za očne bolesti KBC «Zagreb» ,Zagreb Suvremeni pristup i smjernice liječenja glaukoma

12,45-13,00

Dr.Aldo Valković: Klinika za očne bolesti KBC «Rijeka» , Rijeka Genetski uvjetovan glaukom

13,00-13,15

Mr.sc.dr. Alenka Miletić-Jurić: Očni odjel Opće Bolnice «Šibenik» ,Šibenik Posebnosti pseudoeksfolijativnog glaukoma

13,15-13,30

Dr.Tigrena Csik :Očni odjel Opće Bolnice dr.»Tomislav Bardek» , Koprivnica Glaukom kao uzrok sljepoće u Hrvatskoj

13,30-13,45

Mr.sc.dr.Josip Barać: Klinika za očne bolesti KB «Osijek», Osijek Detekcija glaukoma u rizičnim skupinama bolesnika

DISKUSIJA

Sastanak glaukomske sekcije

Sponzori i donatori: Pfizer Coratia d.o.o , Zagreb Oktal-Pharma , Zagreb Alcon-Pharmaceuticals LTD. ,Zagreb MSD , Zagreb Jadran Galenski laboratorij d.d.Rijeka X-Nation-MIN d.o.o Siemens d.d.-IS Indrustrial Solutions and Services

Dodatne informacije: Kontakt osoba Prim.dr.sc.Katia Novak-Lauš

Tel: ++ 385 1 37 87 354 Fax: ++ 385 1 37 68 296 E-mail: hod@kbsm.hr


Arhiva
Prati nas
  • Facebook Basic Square
bottom of page