top of page
Nedavno objavljeni

Časopis Ophthalmologia Croatica


OPHTHALMOLOGIA CROATICA

Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Zagreb Croatian Society of Ophthalmology of the Croatian Medical Association Zagreb Clinical Hospital, Kišpatićeva l2. 10 000 Zagreb, Croatia

Telephone: +385-(O)1 2388425 E mail: ophthalm@kbc-zagreb.hr E mail: bcerov@kbc-zagreb.hr

Članovima Hrvatskog oftalmološkog društva !

Kolegice i kolege, Časopis Ophthalmologia Croatica zaživio je s 1. brojem ratne 1992. godine te su niz godina tiskana 4 broja godišnje. Obzirom na pretežito poznate okolnosti časopis je u vremenskom zaostatku s izlaženjem tj. zadnji broj je izašao 2003. ako zanemarimo sažetke s kongresa.

Nakon obavljenih kontakata s bibliotekarima sada je jasno da postoji povoljna klima za indeksaciju u sekundarne publikacije. Naravno, prethodno je potreban odgovarajući napor da se sa izdavanjem dođe u 2009. godinu.

Kao urednik časopisa obratio sam se članovima Društva na Izbornoj skupštini društva u prosincu 2008. godine, kada sam pozvao novu Upravu Društva na čelu s doc.dr Zoranom Vatavukom na suradnju. U dogovoru s novim predsjednikom Društva nazočio sam sastanku Upravnog odbora Društva 17.veljače 2009.

Na tom je sastanku postignut dogovor da će Društvo poduprijeti časopis financijski i s radovima. Društvo će nadalje financirati 50% tekućih troškova časopisa godišnje (tisak, grafička priprema teksta, poštarina, prevoditelj i lektor) dok će u troškovima tiskanja zaostalih brojeva sudjelovati s 20 000 Kn a ostalo će se financirati iz donacija. Pojedini članovi Upravnog odbora osobno su se obećali založiti u traganju za sponzorima.

Moram reći da se je do sada odazvao lijepi broj kolegica i kolega iz nekih centara u Republici Hrvatskoj koji žele objaviti radove u našem časopisu a uvjeren sam da će se i drugi prijaviti.

Kolegice i kolege, ovo pismo treba shvatiti kao opći poziv članovima Društva koji žele pisati radove i objaviti ih u časopisu Ophthalmologia Croatica.

Radovi se jednostavno mogu poslati na e mail adresu časpopisa : ophthalm@kbc-zagreb.hr

Srdačno vas pozdravljam

U Zagrebu, 16.ožujka 2009.

Glavni urednik časopisa OPHTHALMOLOGIA CROATICA Prof.dr.sc. Branimir Cerovski


Arhiva
Prati nas
  • Facebook Basic Square
bottom of page