top of page
Nedavno objavljeni

2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG OFTALMOLOŠKOG DRUŠTVA


Zagreb, 04.03.2013. godine

Sjednicom predsjeda prof.dr.sc. Zoran Vatavuk, predsjednik HOD-a. Na sjednici su nazočni: prof.dr.sc. Kajo Bućan i prof.dr.sc. Damir Kovačević (dopredsjednici), prof.dr.sc. Renata Iveković (blagajnica), prof.dr.sc. Katia Novak Lauš (tajnica), prof.dr.sc. Branimir Cerovski, doc.dr.sc. Mladen Bušić, prof.dr.sc. Zdravko Mandić, doc.dr.sc. Nenad Vukojević, doc.dr.sc. Rajko Kordić i dr.sc. Miro Kalauz. Svoj izostanak zbog obveza opravdali su prof.dr.sc. Milan Ivanišević i prim.mr.sc. Nikola Sušić. Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje (više od polovice izabranih-koptiranih članova UO), predsjednik predlaže dnevni red kako slijedi:

  1. Mišljenje o uvrštenju novih pomagala na Popis ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a optičko povećalo

  2. Organizacija 14. Kongresa HOD-a u Dubrovniku u suradnji s ISOT ( pismo prof. Kuhna )

  3. Organizacija 13. Kongresa HOD-a (Umag 9-12.05.2013.)

  4. Optometristi problematika optometrista u Hrvatskoj

  5. EBO ispitivači

  6. Izmjene i dopune Programa mjera zdravstvene zaštite iz oftalmologije (HZJZ) rok 1. travanj 2013.

  7. Razno

Ad točka 1. dnevnog reda:

Na traženje HZZO-a za nadopunu Popisa ortopedskih i drugih pomagala Upravni odbor jednoglasno je donio mišljenje da se Povjerenstvu za ortopedska i druga pomagala HZZO-a predloži uvrštenje Kanten filtera (pomagala za slabovidne koja filtriraju UV i vidljivi dio spektra radi smanjenja blještavila i povećanja kontrasta) na gore navedeni popis.

Također, UO dao je jednoglasno i pozitivno mišljenje o uvrštavanju povećala kugla Bright field magnifiers 1420 i optičkog povećala Makrolux 3.6 na popis ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a.

Što se tiče zahtjeva HZZO-a da se UO HOD-a odredi o načinu proizvodnje pomagala (tvrde i polutvrde kontaktne leće), UO jednoglasno usvaja odgovor da se ta pomagala individualno propisuju ne ulazeći u detalje proizvodnje o kojoj nije ni nadležan raspravljati.

Ad točka 2. dnevnog reda:

Nastavljaju se pregovori u smjeru organizacije zajedničkog konresa (HOD + ISOT-Svjetski očni traumatološki kongres) u Dubrovniku u svibnju 2014. godine. Ovlašćuje se predsjednik HOD-a prof. Vatavuk za nastavak pregovora s ciljem da se ishode što bolji uvjeti sudjelovanja članova HOD-a na istom glede sudjelovanja, kotizacije i smještaja.

Ad točka 3. dnevnog reda:

Prof.dr.sc. Katia Novak Lauš izvješćuje da će prof.dr.sc. Nikola Godinović (suradnik CERN-a) održati pozvano predavanje iz atomske fizike o Božjoj čestici-Higsovom bozonu u sklopu svečanog otvaranja 13. kongresa HOD-a. Doc.dr.sc. Mladen Bušić izvjestio je UO o dolasku dječjeg oftalmologa prof.dr.sc. Olivera Ehrta iz Munchena i elektrofiziologinje pri Klinici za očne bolesti u Ljubljani prof.dr.sc. Jelke Brecelj kao pozvanih predavača na 13.kongresa HOD-a.

Program svečane večere u subotu uključivat će nastup DJ-a umjesto dosadašnje prakse glazbenog nastupa uživo.

Odlučeno je da se rok za predaju sažetaka radova produžuje do 24.03.2013. u 24 sata, te se taj termin proglašava konačnim. Tijekom slijedeća 2 dana obavijest će biti objavljena na stranicama HOD-a.

Ad točka 4. dnevnog reda:

Traži se očitovanje Povjerenstva za oftalmologiju Ministarstva zdravlja RH na dopis Ministarstva zdravlja, gdje je zaprimljen podnesak Trgovačkog društva Ghetaldus Optike dd za izradu i trgovinu naočala sa sjedištem u Zagrebu, radi upisa djelatnosti optometrije u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, koji bi obavljali ing. očne optike (optometristi), sa stečenom diplomom Veleučilišta Velika Gorica u sastavu Trgovačkog društva Ghetaldus. Uz podnesak je dostavljen nastavni plan i program studija očne optike iz kojega su vidljivi predmeti i poslovi za koje su osposobljeni inženjeri očne optike po završetku studija. Predsjednik povjerenstva prof. Cerovski želi mišljenje UO HOD-a kao putokaz Povjerenstvu te je nakon opširne rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi UO dogovoreno da će doc. Bušić i prof. Bućan pripremiti na osnovu vođene diskusije stav UO u pisanom obliku, uputiti ga svim članovima UO u roku od sedam dana na uvid i usvajanje i proslijediti ga prof.dr.sc. Cerovskom kao predsjedniku Povjerenstva za oftalmologiju pri Ministarstvu zdravlja.

Ad točka 5. dnevnog reda:

Odluka o ispitivačima EBO iz Hrvatske za 2014. godinu donijet će se nakon nacionalnog kongresa. UO HOD-a uputiti će pismo EBO-u i tražiti će poštivanje odluke UO HOD-a o ispitivačima iz RH, kao i prekidanje prakse drugačijeg delegiranja ispitivača bez znanja HOD-a.

Ad točka 6. dnevnog reda:

Izmjene i dopune Programa mjera zdravstvene zaštite iz oftalmologije RH na prijedlog i plan HZJZ podijeljene su članovima upravnog odbora, koji će se o ovoj temi očitovati i nastojati svojim prijedlozima nadopuniti navedeni program do 01. travnja o.g.

Ad točka 7. dnevnog reda:

Doc. Bušić je obavijestio upravni odbor o osnivanju radne skupine Ministarstva zdravlja za izmjenu mjera zdravstvene zaštite u dijelu skrbi djece predškolskog uzrasta. Namjera je uvođenje pregleda vidne oštrine četverogodišnje djece kao obavezne mjere zdravstvene zaštite za svu djecu Republike Hrvatske. Upravni odbor je podržao donošenje takve mjere.

Većina članova UO izrazila je nezadovoljstvo neadekvatnim financijskim tretmanom od strane HZZO-a postupka transplantacije rožnice te je zaključeno da se sve klinike očituju o tom problemu imajući na uvidu pismo što ga je uputila Klinika za očne bolesti KBC Zagreb nadležnom MZ-a. Prof. Kovačević za idući sastanak predlaže raspravu i zauzimanje stava od strane UO HOD o prijeoperacijskoj pripremi za operaciju katarakte. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Dnevni red dovršen u 16 h i 45 min.

Zapisnik vodila i sastavila: tajnica UO HOD-a prof. dr sc.Katia Novak Lauš

Zagreb, 04.03.2013. godine


Arhiva
Prati nas
  • Facebook Basic Square
bottom of page