top of page
Nedavno objavljeni

Sekcija za dječju oftalmologiju i strabologiju


Poštovane kolegice i kolege,

nastavljamo stručna okupljanja Sekcije sastankom koji će se održati u subotu 7. studenog 2015. godine. Glavna tema Sastanka će biti „Ambliopija“. Ambliopija je glavni razlog smanjene centralne vidne oštrine kod djece, pa nam se to činilo kao logičan nastavak na temu prošlog sastanka, na kojem je upravo bilo govora o centralnoj vidnoj oštrini.

Sastanak će se održati u prostoru kazališta „Scene Vidra“, Draškovićeva 80, u Zagrebu. Naime, dobrohotnošću vlasnika prostora, Hrvatskog saveza slijepih, omogućeno nam je korištenje dvorane. Vjerujemo da ima kolega koji još nisu bili u prostorima Saveza, pa smo mislili da bi ovo bila dobra prigoda se se naši članovi pobliže upoznaju sa djelatnošću i vrstama usluga koje Savez pruža svojim korisnicima. Glavna tema Sastanka – ambliopija – u širem smislu obuhvaća i onu tešku, organsku slabovidnost, koju nažalost imamo sve češeće prigodu vidjeti i u dječjoj dobi. Stoga će ovo biti prilika da se, u svjetlu najavljene multidisciplinarnosti naših sastanaka, ambliopija prikaže i sa aspekta (re)habilitacije koju provode drugi stručnjaci.

Uvodno izlaganje o dijagnostici i liječenju ambliopije održati će doc. dr. sc. Mirjana Bjeloš. Prof. Mladen Bušić će predstaviti rezultate Projekta Grada Zagreba – Ambliopija, te će nas izvijestiti o obilježavanju prvog Nacionalnog dana ambliopije (NaDA). Također će nas upoznati s nedavnim promjenama Mjera zdravstvene zaštite koje sada uključuju i specijalistički oftalmološki pregled sve djece po navršenoj 3. godini života. Pozvali smo i prim. prof. dr. sc. Milivoja Jovančevića, pedijatra, da nam na temelju svog dugogodišnjeg rada iznese svoja iskustva u predavanju pod naslovom: „Praćenje vida djece u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite“. Pedijatri primarne zaštite su upravo oni koji čine primarni probir upućivanja djece na naš specijalistički oftalomološki pregled, pa će nam sigurno biti vrlo interesantno čuti na koji način to oni čine.

Promovirati ćemo i edukativnu slikovnicu „Žarko Žirafko“, u kojoj se na djeci primjeren način pokušavaju približiti razlozi, svrha i cilj naših intervencija u borbi protiv ambliopije. Autorica teksta je Dubravka Rovičanac, a ilustratorica Sanja Feratović. Ova slikovnica je prva knjiga za djecu s ovom tematikom u Hrvatskoj. Izdavač slikovnice je naše matično društvo, Hrvatsko društvo za oftalmologiju i optometriju Hrvatskog liječničkog zbora i na tome smo im vrlo zahvalni.

Drugi dio Sastanka sadržavati će kraće prezentacije, vezano uz glavnu temu ambliopije, ali i iz opće strabološke i pedijatrijske domene. Čuti ćemo i kraća izviješća kolega koji su imali priliku sudjelovati na međunarodnim kongresima ove godine predstavljajući novosti iz našeg područja.

Sastanak ćemo završiti kraćom radionicom, na kojoj će nam Karmen Nenadić, prof.def. sa suradnicima približiti praktične načine habilitacije teške slabovidnosti i pomagala koja se pri tome koriste. Svi polaznici radionice imati će prigodu razgledati pomagala za slabovidne i u izravnom razgovoru s voditeljima radionice upoznati indikacije, načine primjene i propisivanja takvih pomagala.

Sastanak će, kao i prošli, biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore. Program ćemo poslati i članovima Sekcije putom e-maila.

Lijepo molimo sve kolege za diseminaciju ove informacije među drugim kolegama koje mi nemamo na popisu Sekcije, a mislite da bi bili zainteresirani za naš Sastanak. Tu osobito mislimo i na mlade kolege, kojima bi tema ovog Sastanka mogla biti zanimljiva. Dovoljno je poslati samo točnu mail adresu i mi ćemo je uključiti u listu za slanje obavijesti. Neki mailovi na našem popisu imaju zastarjele adrese, stoga molimo, proslijedite ove informacije dalje.

Srdačno Vaš

Upravni odbor Sekcije za dječju oftalmologiju i strabizam


Arhiva
Prati nas
  • Facebook Basic Square
bottom of page