top of page
Nedavno objavljeni

INTERAKTIVNI BAZIČNI TEČAJ FAKOEMULZIFIKACIJE


UDRUGA HORUS

OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA

HRVATSKO OFTALMOLOŠKO I OPTOMETRIJSKO DRUŠTVO

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

Organiziraju

INTERAKTIVNI BAZIČNI TEČAJ FAKOEMULZIFIKACIJE

Voditelj tečaja:

Jasna Pavičić-Astaloš

09. travnja 2016.godine

Edukacijski centar OB „dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica

PROGRAM TEČAJA

08:00-08:30 Registracija

08:30-08:45 Radionica pravilne posture mikrokirurga

08:45-09:00 Uvodna riječ

09:00 -09:10 Preoperativna priprema bolesnika

09:10-09:20 Struktura kornealne incizije

09:20 – 09: 45 Wet lab

09:45-10:00 Kapsuloreksa

10:00-10:30 Wet lab

10:30-10:45 Hidrodisekcija i hidrodelineacija

10:45-11:15 Wet lab

11:15-11:30 Tehnike fakoemulzifikacije

11:30-12:00 Wet lab

12:00-12:15 Irigacija i aspiracija (koaksijalna , bimanualna)

12:15-12:30 Wet lab

12:30-12:45 Implantacija savitljive IOL

12:45:13:15 Wet lab

13:15-13:30 Hidracija incizije

13:30-14:00 Wet lab

14:00-15:00 Pauza za ručak

15:00-15:30 Ruptura stražnje kapsule –rješenja i mogući ishodi

15:30-17:00 Wet lab i edukativni filmovi operacija

17:00-17:30 Pauza

17:30-18:00 Pismeni test i zatvaranje tečaja

Popis predavača

Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk, Klinika za očne bolesti, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska.

Doc.dr.sc. Nataša Vidovič Valentinčič, Očna klinika, Univerzitetni klinički centar Ljubljana, Slovenija.

Doc.dr.sc. Petra Schollmayer , Očna klinika, Univerzitetni klinički centar Ljubljana, Slovenija.

Prim.mr.sc.Nikola Sušić, Oftalmologija, OB Šibenik, Hrvatska.

Jasna Pavičić-Astaloš , Oftalmologija, OB Koprivnica, Hrvatska.

Pozvani gost

Jasminka Potočnjak, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, OB Koprivnica, Hrvatska.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijave se primaju na e-mail adresu: jpastalos@gmail.com do 01. travnja 2016.godine.

KOTIZACIJA TEČAJA

Kotizacija tečaja iznosi 700,00 kn, a uplaćuje se na žiro račun Udruge Horus , M.Krleže 90, Koprivnica, HR3523600001102373409, SWIFT: ZABAHR2X, s pozivom na broj 01/090416.

Kao svrhu uplate navesti: kotizacija za fako tečaj 2016.

Kotizacija uključuje sva predavanja, praktične radionice, te konzumaciju jela i pića (ručak i stanke za kavu). Tečaj će biti bodovan prema pravilniku HLK.

Prijave za tečaj uputiti na e-mail: jpastalos@gmail.com

Jasna Pavičić-Astaloš, dr.med.spec.oftalmologije

Voditeljica tečaja fakoemulzifikacije


Arhiva
Prati nas
  • Facebook Basic Square
bottom of page