top of page
Nedavno objavljeni

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije INDIREKTNA OFTALMOSKOPIJA


Klinika za očne bolesti KBC-a Zagreb u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu održat će 01. srpnja 2017.g. tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Indirektna oftalmoskopija”.

Indirektnom oftalmoskopijom proučavamo promjene na pozadini oka. Za razliku od direktne, indirektnom oftalmoskopijom imamo prednost binokularnog gledanja, prilikom čega dobivamo treću dimenziju promatranih struktura te široko vidno polje. Savladavanje tehnike indirektne oftalmoskopije često je teško i zahtjevno, jer se mora uvježbati koordinirano i sinkrono pomicanje lupe, svjetla i oka bolesnika. Obzirom na njene brojne prednosti, savladavanje ove tehnike za oftalmologa je poželjno i povećava kvalitetu skrbi za bolesnika.

Tečaj će obuhvatiti teoretska i praktična znanja o indirektnoj oftalmoskopiji, s naglaskom na praktični dio. Polaznici tečaja će saznati korisne podatke o optici, vrstama i načinima izvođenja indirektne oftalmoskopije, indikacijama za izvođenje indirektne oftalmoskopije kod odraslih i kod djece te crtanju patoloških promjena na fundus mapi. Na seminaru će polaznicima biti prikazane razne patološke promjene na pozadini oka, a na vježbama će, vođeni instruktorima u malim grupama, savladati tehniku izvođenja indirektne oftalmoskopije na modelima, a zatim i na bolesnicima.

Nakon tečaja polaznici će moći sami izvoditi indirektnu oftalmoskopiju i prepoznavati razne patološke promjene na pozadini oka.

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima oftalmologije.

Tečaj će biti bodovan prema pravilniku HLK, a Medicinski fakultet izdaje potvrdnice sa ECTS bodovima.

Svi polaznici tečaja dobit će nastavne materijale u elektroničkom obliku.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijave se vrše putem maila: marija.barisic@gmail.com, najkasnije do 27.lipnja 2017. ili do popunjavanja maksimalnog broja polaznika.

Prilikom prijave molimo unesite: Ime i prezime, JMBG, OIB, naziv ustanove i broj telefona.

Tajnice tečaja: Marija Barišić Kutija, dr.med., Klinika za očne bolesti KBC Zagreb, Tel: 091 1955 123 Petra Kristina Ivkić, dr.med., Klinika za očne bolesti KBC Zagreb, Tel: 098 191 2424

KOTIZACIJA

Kotizacija tečaja iznosi 350,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta, br: HR 8423400091110024619, poziv na broj 15218 s naznakom “za tečaj Indirektna oftalmoskopija, za polaznika Ime i Prezime”.


Arhiva
Prati nas
  • Facebook Basic Square
bottom of page