top of page

DANI OTVORENIH VRATA KLINIKE ZA OČNE BOLESTI KLINIČKE BOLNICE "SVETI DUH"Poštovane kolegice i kolege,

Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice “Sveti Duh”, Zagreb

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam

Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju,

Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku