Park Plaza Histria
Smareglina ulica 3, 52100 Pula

Hrvatska

Hotel Park Plaza Histria

Cijena smještaja po osobi i danu u jednokrevetnoj sobi: 820,00 kn

 

Cijena smještaja po osobi i danu u dvokrevetnoj sobi: 575,00 kn

 

Cijena ne uključuje boravišnu pristojbu, koja po osobi i danu iznosi: 10,00 kn

Cijene su navedene po osobi dnevno i uključuju noćenje s polupansionom (piće uz obroke nije uključeno).

Cijene se odnose na paket aranžman 14. - 17. 05. 2020.​

 

Sudionici se prijavljuju za smještaj isključivo online.

 

CIJENA SMJEŠTAJA PO NOĆENJU

(odnosi se na cijenu smještaja manju od 3 noćenja uvećava se za 15%)

Otkazivanje:

Usluge se otkazuju pismeno e-poštom na adresu tehničkog organizatora. ( info@btmglobal.hr)

 

Troškovi otkazivanja smještaja:

- do 08. ožujka – bez naknade

- od 08. ožujka do 29. ožujka − zadržava se 50 % predviđenih troškova za ukupan boravak

- od 30. ožujka do 25. travnja − zadržava se 70 % predviđenih troškova za ukupan boravak

- nakon 25. travnja − zadržava se 100 % predviđenih troškova za ukupan boravak