top of page

Pravila o zaštiti osobnih podataka

Ovim pravilima o zaštiti osobnih podataka BTM Media d.o.o., Zagreb, Stanka Andrijevića 11, OIB: 33587116290 kao voditelj zbirke osobnih podataka utvrđuje način prikupljanja i zaštite osobnih podataka korisnika svojih internet stranica, u slučajevima kada su određeni osobni podaci potrebni za registraciju korisnika na njezinim internet stranicama.


Internet stranica na kojima se prikupljaju osobni podaci registriranih korisnika je Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo www.hood.com.hr.
Podaci korisnika koji se prikupljaju putem registracije i korištenja stranica su ime i prezime korisnika, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, te drugi podaci (dob, spol, lozinka i dr. podaci), potrebni za registraciju, rad odnosne stranice i kontakt sa korisnikom stranice.

 

Podaci dobiveni od korisnika koriste se u dobroj namjeri i nisu namijenjeni trećim stranama te se trećoj strani mogu dostaviti samo uz dozvolu korisnika ili u slučajevima propisanim zakonom. Iznimno, trećoj strani mogu biti dostupni podaci korisnika u slučaju da za voditelja zbirke vrši poslove izvršitelja obrade osobnih podataka. Poslove izvršitelja obrade osobnih podataka na stranici www.hood.com.hr vršit će BTM Media d.o.o. 
Prikupljene podatke voditelj zbirke koristi kako bi imao informacije o korisnicima odnosne usluge te na taj način poboljšao njen sadržaj, dodatno je usmjerio i prilagodio publici koja koristi uslugu.


Osobni podaci korisnika mogu se anonimizirati i koristiti u statističke svrhe namijenjene voditelju zbirke i njegovim partnerima.
Podaci poput e-mail adrese i broja telefona mogu biti korišteni u svrhu obavještavanja korisnika o izmjenama ključnim za funkcioniranje usluge, izmjenama koje se izravno odnose na funkcionalnost korisničkog računa korisnika (korisnička podrška, obavijest o stanju pretplate/korisničkog računa) ili u svrhu provjere zadovoljstva pruženom uslugom.


Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u marketinške svrhe. Ukoliko korisnik ne želi da se njegovi privatni podaci koriste u marketinške svrhe, ovlašten je usprotiviti se prikupljanju i obradi podataka u te svrhe.
Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i uz pristanak korisnika stranice. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju za vrijeme dok je korisnik registriran na određenoj stranici i koristi uslugu koja je na stranici postavljena, osim za svrhe marketinga, provjere zadovoljstva uslugom ili ponude novih proizvoda i usluga kada se isti mogu koristiti i nakon toga.


Korisnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka, osim ukoliko se radi o obradi podataka u statističke svrhe. Korisnik ima pravo na pristup osobnim podacima i pravo na ispravak podataka koji su o njemu prikupljeni te se u tu svrhu može obratiti voditelju zbirke na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@hod.com.hr

 

Voditelj zbirke se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika usluge, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojim slučajevima privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno važećim propisima.

 

U svrhu zaštite osobnih podataka voditelj zbirke poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, a osobe koje su zaposlene u obradi podataka, obvezne su sa takvim podacima postupati pažljivo, čuvajući njihovu povjerljivost.
Registracijom na internet stranice www.hood.com.hr i njihovim korištenjem pristajete na pravila zaštite osobnih podataka. Obzirom da se pravila zaštite osobnih podataka mogu mijenjati, molimo Vas da se s vremena na vrijeme ponovno upoznate sa pravilima zaštite osobnih podataka koji se o Vama prikupljaju na stranicama www.hood.com.hr . U slučaju promjene pravila zaštite osobnih podataka, iste će biti naznačene na internet stranicama.

 

Ukoliko nakon promjene pravila nastavite koristiti usluge koje se na tim stranicama pružaju ili ne provedete postupak deregistracije, smatra se da ste s izmjenama pravila upoznati i suglasni.

bottom of page